Economische en milieuschade verontreiniging Noordzeebodem.

Tijdens een vistocht met een Urker kotter zag ik hoe de Noordzeebodem bedekt is met afval, vnl plastic. In de vaargeul is dat nog veel erger en is vissen zelfs onmogelijk. Het plastic dat in grote hoeveelheden wordt opgevist wordt (meestal boven wrakken) weer gedumpt omdat het aan land brengen hoge stortingskosten met zich meebrengt. Ieder betrokken land zou hier zijn verantwoording moeten nemen. Wetenschappelijk zou moeten worden onderzocht in welke mate het probleem zich voordoet (verdwijnt het plastic geleidelijk aan in de plastic soep van de oceanen?), wat de economische schade is en vooral de mate van milieuschade.