Duidt een hogere biodiversiteit altijd op een hogere kwaliteit van een ecosysteem of kan het ook op een verval duiden?

In discussies wordt er gewoonlijk vanuit gegaan dat een hogere biodiversiteit altijd iets goeds is. Het lijkt erop dat meer altijd beter is.