Dragen virussen in zee bij aan de duurzaamheid van het mariene ecosysteem?

Virussen stimuleren biodiversiteit door horizontale gen-overdracht tijdens infectie van hun gastheer, maar ook door specifieke infectie waardoor sommige soorten verdwijnen en andere tot bloei kunnen komen. Ecosystemen met een hoge biodiversiteit zijn veerkrachtiger en vertonen een hogere weerstand tegen verstoringen. Daarnaast stimuleren de vele virussen in de zeeën en oceanen, door sterfte van de geïnfecteerde gastheren te veroorzaken, de recycling van belangrijke elementen voor groei (bijv. fosfaat). Tezamen zou het dus wel eens zo kunnen zijn dat virussen bijdragen aan de duurzaamheid van het mariene ecosysteem. Echter, welke effecten verstoringen (opwarming, verzuring, vervuiling, mijnbouw) hebben op de interacties tussen gastheer en virus is nog onduidelijk.