Draagt training van ouderen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden in het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (bijvoorbeeld iPad) bij aan het verminderen van het zorggebruik en aan gelijkheid in de zorg?

Er is een sterke roep om meer e-health, in de hoop dat de kosten en zorggebruik hiermee om laag zullen gaan, zeker gezien de vergrijzing. Vraag is echter of ouderen en laaggeletterden hier mee om kunnen gaan.