Draagt matig intensief bewegen bij aan het langer thuis kunnen wonen van kwetsbare ouderen?

Hypothese. Kwetsbare ouderen, die matig intensief bewegen, behouden zowel fysiek als mentaal een betere conditie, waardoor het mogelijk wordt deze groep langer thuis te laten verblijven. Interventie: In de extramurale ouderenzorg zijn/worden beweegprogramma's ontwikkeld waarbij middels wetenschappelijk onderzoek evidence wordt verzameld of deze interventies ook daadwerkelijk bijdragen aan behoud van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid.