Door klimaatveranderingen is het te verwachten dat de voedselketen in de Noordzee zal veranderen, kortom: is er nog Hollandse Nieuwe in 2030?

Organismen in zee zullen worden beinvloed door klimaatverandering zoals verzuring en/of opwarming. Het is grotendeels onbekend wat de effecten van deze veranderingen op indiviudele soorten zullen zijn, en het is evenzeer onbekend wat de effecten op de verschillende interacties tussen organismen (voedselketen) zullen zijn. Het is bijvoorbeeld te verwachten dat effecten op algen in zee zullen doorwerken op hogere organismen zoals vissen (haring !) en zeezoogdieren. De effecten van klimaatveranderingen op het leven in zee moeten daarom goed in kaart gebracht worden.