Door de verwerking van data uit sensoren en wearables ontstaat er steeds meer “actionable information”. Hoe kan een brede context een rol spelen om deze actionable information om te zetten naar “responsible actionable information ”?

Door de ontwikkelingen van de “Internet of Things” worden mens en omgeving meer en meer uitgerust met allerlei “devices”: apparaten die alles en nog meer over mensen en de omgeving waarin zij zich bevinden meten en de data daarvan vastleggen. Ontwikkelaars van apps spelen hierop in door de aldus vastgelegde data in hun apps te verwerken tot “actionable information”. Onderzocht dient te worden hoe gebruikers van deze apps en de ontwikkelaars zelf met deze “actionable information” op een verantwoorde wijze kunnen omgaan en niet op ondoordachte wijze een app ontwikkelen c.q. ondoordacht de adviezen van een app gaan volgen.