Door de kamerleden,raadsleden,waterschapsleden en wethouders beter te betalen neemt dan de kwaliteit van de besluitvorming toe?

In het algemeen vraag ik mij af of de vergoedingen voor zitting in diverse gremia omhoog moet of naar beneden.Of is het betalen van mensen in verenigingen,huurdersver,ondernemingsraden,waterschappen,klachtencom.etc "De dood in de pot". De kwaliteit neemt af omdat ze blijven zitten vanwege het geld.