Doet deeltjesgrootte ertoe in de transportsector?

Nederland is een transportland. De haven van Rotterdam is de grootste van Europa en groeit gestaag. Voor zwaar transport (over weg en water) is de (diesel-)verbrandingsmotor de aandrijving nu en voor de toekomst. Een van de problemen van deze motoren is fijnstof. Maar hoe fijn is die fijnstof ? Emissie-eisen in de transportsector zijn vooralsnog gebaseerd op massa en dit heeft geleid tot een drastische afname hiervan (meer dan een factor 20 in de afgelopen 15 jaar). Experimenten aan moderne motoren laten echter zien dat de deeltjesgrootte-verdeling sterk afhangt van de soort brandstof die wordt gebruikt en welk verbrandingsconcept wordt toegepast. Sommige combinaties brandstof en verbrandingsconcept stoten veel kleine deeltjes uit maar voldoen wel aan de wetgeving. Op dit moment is nog onduidelijk of dit wel goed is voor de lokale leefomgeving. Vraag is dan: kunnen we de deeltjesgrootte-verdeling manipuleren door het verbrandingsconcept en de brandstof op elkaar af te stemmen ? Indieners: prof. Philip de Goeij (TU/e), prof. Dirk Roekaerts (TUD), prof. Theo van der Meer (UT), prof. Howard Levinsky (RUG), prof. GertJan van Heijst (Burgerscentrum & TU/e)