Demografische ontwikkelingen en in het bijzonder de migratieproblematiek, de veroudering van de bevolking maar – langzaam maar zeker ook—de gedurige daling van geboortecijfers/ vruchtbaarheidscijfers in grote delen van Europa baren thans ook organisaties

Demografie is een factor die overal een rol speelt, maar vaak ‘achter de schermen’ en daardoor soms niet bijtijds gezien wordt. Zo’n 10 jaar geleden bracht het WODC een rapport uit over demografie en criminaliteit. De relatie demografie ---migratie is al heel lang object van wetenschappelijk onderzoek, bij het WODC en bij andere organisaties. Echter, inmiddels begint ook op andere terreinen van veiligheid en justitie de betekenis van demografische processen zich af te tekenen (privaatrecht, bestuursrecht enz.).