Delen we de menselijke levensloop in in vijf delen. Wat zijn dan de gelijkenissen en verschillen in deze menselijke perioden.

Een korte inventaris over de levensloop uit de literatuur en de ervaring zal een hulpmiddel zijn zowel voor opvoeders als voor mantelzorgers en verdere geinteresseerden. Veel essentieel wetenschappelijk onderzoek gaat nu verloren of blijft liggen. Gebruik van 'kapstokken' kan mogelijk enig soelaas bieden.