De Waddenzee werd in de 20ste eeuw steeds armer, kunnen we dat in de 21ste eeuw herstellen?

Was de Waddenzee begin vorige eeuw nog een rijke en gevarieerde zee, rond 1930 verdwenen de zeegrasvelden en bijbehorende fauna, vanaf 1960 verdwenen de platvissen en rond 1990 de natuurlijke mosselbanken. Er voor in de plaats kwamen exoten zoals de Japanse oester, de Amerikaanse zwaardschede en de langlob ribkwal. Wat kunnen we doen om het tij te keren en hoe krijgen we de vissen terug in de Waddenzee?