De voor- en nadelen van de democratie in Nederland zoals hij nu is onderzoeken. Daaruitvoort komend verbeterpunten zoeken.

Het lijkt me zinnig dat hier eens naar gekeken wordt. Inspraak in de gemeentepolitiek leert dat er hier vrijwel niets gedaan wordt met wat burgers inbrengen. Er wordt door gemeenteraadsleden uitgegaan dat knappe koppen die een plan bedacht hebben het wel zullen weten. De minister heeft haar verantwoordelijkheid gedelegeerd naar in ons geval Rijkswaterstaat en daar valt als burgers niet mee te praten. Dat vind ik een slechte gang van zaken van de huidige politiek. Verder is er in de huidige democratie sprake van dat om de 4 jaar er een nieuwe politieke wind waait, waar door plannen die ten uitvoer worden gebracht 4 jaar later zo maar weer opzij worden gezet zodat mensen die b.v. hulp hebben gekregen 4 jaar opeens in de kou staan doordat de politiek opeens andere keuzes maakt. Dat vind ik een nadeel. Zo is er vast meer te bedenken. Zo zijn er vast verbeterpunten daaruitvoortvloeiend te verzinnen, zodat misschien de politiek en bevolking wat meer naar elkaar toe groeien kunnen.