De vereniging als bestuursvorm leidt in het openbaar onderwijs tot de meest democratische besluitvorming. Heeft deze bestuursvorm bij onderwijspersoneel en ouders ook het benodigde draagvlak?

De door de AOb (Groep Openbaar Onderwijs) gepubliceerde tekst voor een wetsvoorstel “De Vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs”, is destijds met enkele politieke partijen besproken. Eén van deze partijen zegde toe het onderwerp over te nemen. Bij die toezegging is het gebleven. Het wetsvoorstel dient opnieuw met de politiek te worden besproken. Daarvoor is wel draagvlak nodig bij de betrokken actoren personeel en ouders.