De scheiding der machten in de 21ste eeuw en haar gevolgen voor de (nationale, Nederlandse, en Europese rechtsstaat) - hoe kunnen de wetgevende en de rechterlijke macht de uitvoerende macht effectief en transparant controleren?

En in dit kader is het relevant om voornamelijk te kijken naar de controlerende functies van de verschillende machten. Zijn de wetgevende macht en de rechterlijke macht nog voldoende in staat om de uitvoerende macht te controleren? Dit omdat de staatsorganisatie gecompliceerder is geworden, maar ook omdat de macht verdeeld is over verschillende niveau's (denk hier bijvoorbeeld aan de controle- functie van de nationale wetgevende en rechterlijke macht op Europese regelgeving). Hier komt een multilevel governance element in terug. Maar een ander voorbeeld is dat onder invloed van 9/11 veel functies zijn verschoven naar de uitvoerende macht en de invloed en controle van de overige machten is hierdoor beperkt. De aanpak van terrorisme bijvoorbeeld vergt van de uitvoerende macht een pro actief handelen en een zekere mate van autonomie van de andere machten. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de uitvoerende macht wordt gecontroleerd en in toom gehouden? Kortom, het is interessant om te onderzoeken of de rol van de uitvoerende macht is veranderd en of dit een verandering van de wetgevende en rechterlijke macht teweeg moet brengen?