De nieuwe communicatiesamenleving: kans of bedreiging?

In de afgelopen 20 jaar heeft de wereld een ongekende communicatierevolutie doorgemaakt. Wie zou 20 jaar geleden hebben kunnen voorspellen dat we Internet zouden gebruiken voor ons werk, onze inkopen en studie, en dat we via sociale media onze vriendschappen zouden onderhouden? Maar er staan ons nog uitdagender veranderingen te wachten. Communicatie – nieuws, reclame, informatie, entertainment - wordt al meer gepersonaliseerd. Communicatietechnologieën – apps, robots - zullen in toenemende mate een onderdeel van ons leven worden, meer over ons vastleggen dan ooit, ons horen en zien en met ons praten en samenwerken. Welke kansen en risico’s bieden deze ontwikkelingen? Wat zijn de gewenste en ongewenste gevolgen? Wat zijn de juridische, economische, maatschappelijke, en communicatiewetenschappelijke consequenties? Antwoorden op deze vragen zijn cruciaal voor het economische en politieke succes, de maatschappelijke vooruitgang, en het welzijn in Nederland. Weinig academische gemeenschappen in de wereld evenaren de Nederlandse in de vaardigheid deze baanbrekende communicatieontwikkelingen te onderkennen, ze diepgravend te bestuderen en de burgers zorgvuldig te informeren. Het thema zal niet alleen de Nederlandse industrie, maar ook de positie van de Nederlandse wetenschap als een van de meest productieve, creatieve en maatschappelijk relevante in de wereld op unieke wijze versterken.