De landelijke overheid trekt zijn handen terug van het ondersteunen van (langdurige) chronische patiënten die thuiswonend zijn. Waarom worden jonge mantelzorgers net als in het verleden zwaar belast hierdoor?

In het verleden heeft de overheid bewust de zorg overgenomen en haar verantwoordelijkheid genomen om jonge mantelzorgers minder te belasten. Door de overdracht aan gemeenten en middels bezuinigingen in de wmo wordt de jonge mantelzorger opnieuw zwaar belast en gaan we weer terug naar de jaren 70. Dit baart mij zorgen en zou de overheid oog moeten hebben dat bezuinigingen hierin op termijn negatieve impact zal hebben.