De Grote Volksverhuizing.

Bestaat de hele geschiedenis niet uit grote volksverhuizingen en kunnen we De Grote Volksverhuizing (geleerd op de lagere school, de Hunnen en zo) die tussen de 3e en 5e eeuw, of de 2e en 6e eeuw, na Chr. plaatsvond in enige zin vergelijken met de grote migratiestromen van tegenwoordig en kunnen we daar qua lange termijnvisie iets van leren?