De gevolgen van een Tsunami richting Nederland

Sinds een aantal jaren zijn wij ons bewust van de gigantische schade ,die kan ontstaan , door een tsunami. Het is niet ondenkbaar dat ook in onze regio een tsunami zou kunnen plaatsvinden. Mogelijk zou deze kunnen worden veroorzaakt door de vulkanische aktiviteiten in en nabij IJsland. Als de tsunami zich zou verplaatsen door de enorme trechter van de Noordzee richting Zeeland zouden de gevolgen voor de Zeeuwsche Delta buitengewoon groot kunnen zijn. Ik zou het niet onverstandig vinden om hiernaar onderzoek in te stellen met name ook naar de gevolgen van zoiets voor de kerncentrale in Borssele.