De dokter in je pocket: welke kritische succesfactoren bepalen de effectieve toepassing van e-Health apps?

Er is een wildgroei aan Health Apps. Er is echter geen evidence dat dergelijke apps een waardevolle bijdrage leveren aan hetzij gezondheid, hetzij kostenbesparing, hetzij welbevinden, of dat zij mogelijk zelfs schaden.