De digitalisering en informatierevolutie voltrekt zich in exponentieel tempo, welke stappen moet de overheid zetten om daar mee om te gaan, zowel vanuit het perspectief van bescherming van gegevens als het gebruik van informatie ter bescherming van de sam

Steeds meer gegevens en in formatie is digitaal beschikbaar. Dat varieert van bankgegevens tot medische dossiers. De bescherming van gegevens – in het bijzonder daar waar de overheid eigenaar is van de informatie – is een verantwoordelijkheid van de overheid. Daarnaast kan analyse van digitale gegevens gebruikt worden om de samenleving te beschermen tegen ongewenste acties van personen (denk aan profiling). Is de overheid gereed om met beide aspecten om te gaan?