De bijdage van de verbeelding

*Vragen*: hoe draagt de verbeelding bij aan 1) de productie van kennis 2) de te kennen wereld zelf 3) inzicht in wat kennis is en hoe het werkt. Op een volgende niveau (afsplitsing) zou ik narrativiteit een plaats geven, als de vorm die de verbeelding aanneemt om communicabel te zijn. In al deze vragen geen onderscheid naar discipline of media. Het is juist d.m.v. de verbeelding dat interdisciplinariteit opnieuw doordacht moet worden.