De aarde bestaat voor meer dan 70% uit zeeën en oceanen. Hoe kunnen we op een veilige, efficiënte en ecologisch verantwoorde manier grondstoffen en energie winnen op en uit zee?

Het land raakt vol en grondstoffen op land op. Hoe kunnen we de oceanen op een verantwoorde manier gebruiken voor energie- en grondstoffenwinning? Hoe kan kennis uit de scheepsvaart, offshore en baggerij worden verder ontwikkeld voor een cross-over met duurzame energiewinning op zee: getijden, wind, golven, thermal? (Innovatiethema ‘Winnen op zee’ van de TKI Maritiem in de Topsector Water)