Dataproductie als inkomstenbron voor perifere, civiele leveranciers

In onze relatief hoogopgeleide, high tech samenleving is de productie van relevante data niet langer het exclusieve domein van kennisinstellingen. Bijvoorbeeld op melkveebedrijven, en zeker die waar met een robot wordt gemolken, worden er veel technische data verzameld. Datzelfde geldt op het terrein van betalingsverkeer, consumentenaankopen en mobiliteit. In al deze gevallen staat het individu met zijn activiteiten aan de basis van deze dataproductie. Het zou onze kenniseconomie kunnen helpen om verdienmodellen te ontwikkelen voor het beter ontsluiten van al deze data voor wetenschappelijke analyses op basis waarvan weer nieuwe kennisproducten kunnen worden ontwikkeld. Met andere woorden, benut het datapotentieel van burgers door hen daarvoor een vergoeding aan te bieden in het nut van het algemeen. Vroeger waren we voor de dataproductie afhankelijk van proeflocaties, in de toekomst is heel Nederland ons lab.