Cognitieve dissonantie, betawetenschapper zijn en toch gelovig zijn

Betawetenschappers gaan in hun wetenschap uit van evolutie en andere natuurwetenschappelijke feiten of aannames, terwijl ze toch in bijv. Cristendom (of vul maar ander geloof in) blijven geloven. Christus bijvoorbeeld is als hij ooit bestaan heeft, "gekomen" om de erfzonde uit te wissen, slaat dus terug op zondeval, maar betawetenschappers weten dat Adam en Eva niet bestaan kunnen hebben. Hoe werkt dat in hun hersenen, dat ze die twee cognities kunnen verenigen.

Bijbehorende clustervragen