Burgervitaliteit

Een toenemend beroep doen we in Nederland en daarbuiten, op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, op hun initiatiefrecht en financiële mogelijkheden om zelf in maatschappelijke taken te investeren. Onze overheden gaan daar steeds meer vanuit hele programma's worden daar naartoe gekanteld. Maar als burger investeren is een overtreffende trap op participeren, verantwoordelijkheidsgevoel wordt iet zomaar gemobiliseerd, niet individueel en niet in groepsverband. Dat merken we op Bouwkunde TU Delft waar we onderzoek naar de interactie tussen burgerinitiatief en verduurzaming van de woningbouw doen. Het wordt tijd de burgervitaliteit onder de Nederlanders intrinsiek te peilen, wetenschappelijk te onderzoeken.