Burgers laten overal digitale sporen achter. Kan het recht mijn privé-sfeer wel beschermen?

We leven in een door ICT gedreven maatschappij waarin burgers hun denken en handelen bloot geven aan bedrijven, overheden en elkaar. Dat heeft effect op individuele autonomie en de sociale positie van burgers. Hoe kan het recht hervormd worden om de privé-sfeer afdoende te beschermen?