Bubble collapse luminiscence en edelgas als verklaring Rossi E-cat

Met simpele experimenten kan ongelimiteerde energiebron worden ontdekt c.q. bevestigd dan wel, uitgesloten. Eerst door toedoen van Detleif Lohse (Twente) die hiervoor Spinozaprijs ten deel viel, werd de betekenis van edelgassen voor het ontstaan van bellen begrepen. Toch wordt door een TU Delft niet iedere kans aangegrepen, deze blamage door Twente of all places (niet meer superieur op watergebied) weg te poetsen, door bijv de rol van edelgassen(vervuiling) als mogelijke verklaring van surplus to artificial input claims te gaan onderzoeken, zoals de Z-pinch machine van Sandia-Labs, maar ook selfrunning noble gas engine van Joe Papp of E-Cat van Rossi.