breed maatschappelijk verantwoord beslissen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we binnen beslisprocessen voor belangrijke zaken van algemeen belang deze dusdanig in te richten en structureren (plus laten plaatsvinden), dat de te nemen beslissingen niet enkel en overwegend gebaseerd blijven op eenzijdige belangen ketens van korte termijn (vaak economische), op een zodanige manier dat hierbij ook ecologische en maatschappelijk verantwoorde belangen van bredere aard en langere termijn, op een evenwichtige, gelijkwaardige wijze worden meegewogen en gewaardeerd.