Bolvormig heelal logischer dan Schijfvormig

De vorm van het Heelal zou volgens de wetenschap een schijf zijn, waarin ons en de andere zonnestelsels zich bevinden. Zou de vorm van het heelal in plaats van een schijf een bol kunnen zijn. Waarbij de zonnestelsels zich in de schil van de bol bevinden. Volgens deze gedachte zou het theoretisch mogelijk zijn een (licht)straal uit te zenden, die vervolgens aan de andere zijde van de aarde kan worden ontvangen. Vraag binnen deze theorie: Ligt het Noordelijk halfrond van de aarde aan de binnen of buitenzijde van deze bol. Zou dit een verklaring kunnen zijn dat de landmassa versus water op het Noordelijk halfrond zich anders verhoudt dan op het Zuidelijk halfrond. En zijn er meerdere heelals, die wellicht in elkaar kunnen liggen.