Bleef Nederland in gebreke door destijds geen onderzoek te doen naar de gevolgen van de tegennatuurlijke vorming van religieuzen terwijl zij dezen onbelemmerd toegang gaf tot kinderen en kwetsbaren?

Interessante vraag! De RK Kerk/religieuzen kregen van de Nederlandse overheid 'onbeperkt toegang tot kinderen en kwetsbaren'. vraag 1 . Is de overheid met de kennis van nu destijds in gebreke gebleven? Vraag 2 . Had zij niet vooraf onderzoek moeten doen wat de gevolgen zijn van de tegennatuurlijke vorming van religieuzen ? Vraag 3 . Moet het de huidige overheid niet een ereplicht zijn dergelijk onderzoek alsnog te doen met als doel te bevestigen dan wel uit te sluiten of religieuzen, gezien het enorme aantal gevallen van misbruik en mishandeling van kinderen en kwetsbaren, te beschouwen zijn als een 'exclusieve groep'. Doel hiervan is voorkomen van herhaling van de misbruik geschiedenis in de nieuwe katholieke bolwerken Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Noot 1: de doofpotstrategie leidde tot grote vraagtekens omtrent het aantal gevallen van misbruik en geweld door religieuzen. Vraag 2 Ondanks enorme misbruik affaires in Amerika, Australië en Europa was er nimmer duidelijkheid over preventie...de RK Kerk hult zich daarover in stilzwijgen en de overheid faciliteert die attitude. daarmee zonder onderzoek naar of we hier te maken hebben met een 'exclusieve groep' ...dit gezien hun ernstig tegennatuurlijke vorming.