Biedt de 'Rule of Law' / rechtsstaat nog wel bescherming aan burgers in een internetsamenleving?

Het 'ingezetene' zijn van een land als Nederland heeft digitaal gezien weinig betekenis. We weten dat de buitenlandse overheden onze gegevens kunnen binnen halen en kunnen hacken. Onze systemen, hard en software komt uit andere landen en garanderen geen recht op privacy. Onze wetgever zou wellicht waarborgen kunnen bieden maar wat voor betekenis heeft dat zodra we de iPad aanzetten. Het is vergelijkbaar met het verlaten van de landsgrenzen: eenmaal in een ander land, kan het zijn van Nederlander, je niet beschermen tegen andere overheden. Alleen de stille diplomatie blijft over. Is jurisdictie/ingezeteneschap/rechtsstaat niet achterhaald en biedt de rule of law of onze rechtsstaat nog wel bescherming?