Bewuste waarneming creeert de waargenomen realiteit volgens de quantum mechanica (probability amplitude wave function collapse). Wat is bewuste waarneming??

Hier ligt de kern van realiteitsbesef/perceptie en een etymologische link met religieuze c.q. filosofische (existentiele) creatie concepten: "theos" is nl. Grieks voor god en afkomstig van theaomai = waarnemen (denk aan theater). God is etymologisch beschouwd dus een waarnemer. Dat strookt dus met de quantum mechanica volgens welke "waarnemen" resulteert in "scheppen". Elke bewuste waarnemer creëert (mens agitat/creat molem). Dat lijkt te impliceren dat ieder van ons die bewust waarneemt, dus god/creator/schepper is? Kernvraag is dan wat er gebeurt bij de interactie tussen bewustzijn en materie, wat ertoe leidt dat realiteit ontstaat (c.q. waardoor de waarschijnlijkheidsgolf van Schroedinger ineenstort)?