Bestaat het heelal omdat het zichzelf waarneemt?

In de quantum mechanica weten we dat een waarneming leidt tot het instorten van de golffunctie tot een reele werkelijkheidstoestand, zoals bijvoorbeeld in het twee-spleten experiment. In het heelal zijn er waarnemers (in brede zin van het woord) waardoor het in staat is tot waarnemingen van zichzelf. Als het heelal begonnen is als een superpositie van quantum functies, is ons huidige heelal dan het gevolg van - door quantum toeval gedreven - instortingen van de golffunctie, zoals bijvoorbeeld door Wheeler gedacht werd? Bv.: betekent de waarneming van het Higgs-veld bij de LHC dat een mogelijke realisatie van natuur werkelijkheid is geworden?