Bestaat God?

Dragen de bèta-wetenschappen bij aan de oplossing van boven genoemde vraag?