Bestaat er een volledige lijst logica's en kunnen zij op één noemer worden gebracht of door middel van een algoritme worden geïntegreerd (metalogica, universele logica)?

De lijst logica's is lang: * predicatenlogica, * modale logica, * meerwaardige logica, * niet-monotone logica, * preferentiële logica, * intuïtionistische logica, * paraconsistente logica, * temporele logica, * 'fuzzy logic' en * 'relevance logic'. Maar hoe hangen deze logica's samen, is er een systematiek in te ontdekken of aan te brengen, en is de lijst volledig? Als het laatste niet het geval is, hoe kunnen wij dan zeker weten wanneer een lijst logica's wel volledig is? Zit het geheel of alleen een deel van de realiteit/werkelijkheid/wereld logisch (zie lijst) in elkaar en hoe verhouden beide zich mereologisch ten opzichte van elkaar? Wat is de relatie, of wat zijn de relaties, tussen logica('s) en ontologie enerzijds en tussen logica('s) en epistemologie anderzijds, en wat is de betrekking, of wat zijn de betrekkingen, tussen logica('s), ontologie en kennistheorie aan de ene kant en ethiek aan de andere kant?