bestaat er een universele moraal?

En zo ja, op welke wijze heeft deze zich in de tijd gemanifesteerd en hoe zouden wij elkaar hier op aan kunnen spreken?