Bestaat er een schaal van betrouwbaarheid voor wetenschappelijke uitkomsten. Kunnen we ook een schaal van validiteit maken?

Ik heb wel eens gehoord van meta analyse waarbij men ook aangaf wat de kans was dat de uiteindelijke uitkomst of consensus ooit nog zou wijzigen. Omdat we dagelijks allerlei “onzin” resultaatjes uit niet hele sterke onderzoeken in de kranten kunnen lezen, lijkt het mij handig om een onderzoek te kunnen duiden in een soort schaal van betrouwbaarheid en validiteit. Misschien kunnen we dan ook een beter beeld krijgen over de betrouwbaarheid van de totale verworven kennis. Maar het belangrijkste vind ik dat de “gewone” burger een betere inschatting kan maken over een onderzoeksresultaat. In plaats van achter de nieuwste pseudowetenschappelijke hypes aan te hollen.