Bestaat er een niet semantische algoritme als wiskundige formule van de "architectonische / genetische " informatiestructuur van de totale direct en indirect waarneembare werkelijkheid?

Een fundamentele wetenschapsfilosofische vraagstelling op het terrein vd wiskundige ordening: Niet semantisch: Geen verzameling beschrijvende zoekwoorden. Algoritme: Gedacht kan worden aan de wiskundige formules uit de verzamelingenleer."Architectonisch"i: Een samenhangende verzameling die meer is dan de optelsom der delen."Genetisch": Reproduceerbare operationele volledig complete informatie over een specifiek/normatief deel vd werkelijkheid. Informatiestructuur: Intelligent toepasbare vorm van gedigitaliseerde data opslag,raadpleging en geautomatiseerde data-entry in allerhande software. Direct /Indirect in de zin van: Rechtstreeks zintuigelijk waarneembaar danwel met behulp van instrumenten/hulpmiddelen. De Werkelijkheid: 1 De fysieke volledige Werkelijkheid, 2 De processen waaraan deze werkelijkheid onderworpen is en 3 Het niet fysieke deel van het leven binnen de werkelijkheid. Het"leven"in de zin van: Een organisme dat voortleeft (van conceptie tot dood) ,overleeft (van ziekte en calamiteiten) en samenleeft. Organisme in de zin van: Mens(-heid) in al haar samenlevingsvormen, de fauna vanaf de kleinste vorm en de flora in al haar vormen. Specifiek/normatief in de zin van: De"scope van een bepaalde vraagstelling" bij een specifieke toepassing vd data zoals deze geordend is in het nog te formuleren algoritme en "geleverd wordt" cf de spelregels van dit algoritme op het terrein van de scope. Een scope die op haar beurt veelal ( gedeeltelijk?) normatieve spelregels heeft.