Bestaat er een groep ex-moslims/ongelovige moslims in Nederland, hoe verhouden ze zich tot hun voormalige religie en hebben ze behoefte aan een platform?

Er is weinig zicht op ongelovige moslims / ex-moslims en vrijdenkende moslims in Nederland. Bestaat deze groep, vinden ze elkaar, hebben ze behoefte aan een platform en hoe verhouden ze zich tot de moslim-gemeenschap in Nederland? Bovendien: hoe verhouden ze zich tot hun (voormalige) religie en de religieuze gemeenschap?