Bestaat er een grens aan het heelal? Zo ja, waar wordt die door gevormd?

Als we aanneemen dat het heelal eindig is, wat is er dan achter die eindigheid? Als we aannemen dat het heelal uitbreidt, dus groter wordt, en er zou een grens aan zijn, dan moet er wel iets achter die grens zitten.