Bestaat er een God (en is die schepper van alles)?

Er is altijd veel discussie geweest over deze vraag. Maar bovenal is die vraag de bron van ontstellend veel leed en ellende tot vandaag aan toe. (oorlogen, vervolging, moord, verwoesting, corruptie, geloofsstress, misdaad en een belangrijke oorzaak van verstoorde landen-betrekkingen en familiebanden). Ook is het economisch één grote geldverkwisting. Intussen lijkt het wel of het aantal orthodoxe gelovigen steeds toeneemt, terwijl de wetenschap juist steeds meer komt met feiten die het bestaan van een God weerleggen. Dus een definitief antwoord zou veel oplossen en erg gunstig zijn voor de wereld.!