Bestaat de mogelijkheid om de plaats van blikseminslagen zodanig te "sturen", dat de vrijgekomen energie opgeslagen kan worden?

In de zoektocht naar goedkope en onschadelijke energiewinning zou het benutten van energie die vrijkomt bij blikseminslagen een welkome aanvulling kunnen zijn. Als blikseminslagen "gestuurd" of gecontroleerd kunnen worden, heeft dat als bijkomstig voordeel dat de bliksem niet inslaat in gebouwen, huizen, schuilend vee, enz. waarvan je liever niet hebt dat die getroffen worden door blikseminslagen.