Bestaan er standaardnormen en waarden voor algemeen moraal en ethiek en waar zijn deze te vinden?

Waaraan moet men voldoen om een voorbeeldige burger te zijn in een democratisch bestel.Wanneer denkt men verkeerd of doet men iets fouts? In hoeverre geldt nog "die gedanken sind frei".Is het strafbaar fout te denken of is het pas strafbaar iets fouts te uiten of fout te handelen? Bestaat er iets als een toeziend controle-orgaan zoals filmkeuring, leeftijdsgebondenheid,censuur of redaktionele restricties binnen de Nederlandse Democratie?