Bestaan er modellen voor de bestuurlijke (her)inrichting van Nederland waarin onze woonbuurt centraal staat?

Op het ogenblik is ons land bestuurlijk zodanig ingedeeld dat gemeente, provincie en rijk de voornaamste onderdelen van ons bestuur vormen. Worden er op universiteiten of andere onderzoeksinstituten onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden en consequenties van het in ons bestuurlijk bestel opnemen van woonwijken(geen deelgemeenten!)? Ik denk namelijk dat de huidige ontwikkelingen ons noodzaken tot verdere democratisering van onze samenleving. Het is daarom jammer dat nu de discussie gaan over het vergroten van onze provincies in plaats van het dichter bij de bewoners brengen van het bestuur.