Basisvaardigheid of basiswendbaarheid. Hoe kan in het onderwijs naast aandacht voor basiskennis en -vaardigheid in rekenen en taal ook systematisch aandacht komen voor wendbaarheid door (21ste eeuwse) competenties informatievaardigheid en creativiteit?

In de laatste jaren is in het onderwijs veel aandacht besteed aan basisvaardigheden in taal en rekenen. Voor het overleven in een veranderende wereld is echter meer nodig dan deze basisvaardigheden. Dan gaat het om nieuwsgierigheid, kritisch denken en een onderzoekende houding, maar ook om creativiteit en probleemoplossend vermogen, om sociale en communicatieve vaardigheden, en om media- en informatiegeletterdheid (soms aangeduid als 21ste eeuwse vaardigheden). In het curriculum in scholen is veel aandacht voor voortgangsbewaking t.a.v. taal en rekenen en voor de didactiek rond het leren van deze vaardigheden. Veel minder aandacht is er voor de vraag hoe er rond deze andere vaardigheden doorlopende leerlijnen ontwikkeld kunnen worden (primair onderwijs tot hoger onderwijs), welke didactiek daar het meest effectief voor is en wat leraren daar voor nodig hebben, en hoe de voortgangsbewaking georganiseerd kan worden.