"aspiratiepneumonie", hoe kan men voorkomen dat vooral bij ouderen en mensen met slik problemen, "deeltjes" in de longen komen, omdat dit heel vaak leidt tot ernstige extra complicaties?

Deze zogenaamde "verslik longontsteking" zorgt voor ernstige complicaties en kan voor sterk verzwakte ouderen of zieken fataal zijn. Het voorkomen dat er "deeltjes" voedsel, braaksel e.d. via de luchtwegen in de longen komen en daar tot de complicaties leiden zou toch mogelijk moeten zijn, omdat verwijderen op natuurlijke wijze bij ouderen en zieken vaak niet blijkt mogelijk. Wellicht kan het aanbrengen van een lucht doorlatend membraan aan het begin van de luchtwegen aspiratiepneumonie voorkomen.