Antimicrobiele resistentie: hoe gaan we dat aanpakken?

Antimicrobiele resistentie wordt een wereldwijd probleem. De WHO (World Health Organization) heeft een aanpak opgesteld, die niet alleen om de natuurwetenschappelijke kennisbasis gaat, maar ook over het gebruik van antimicrobiele medicijnen, over vergroten van bewustzijn en over een economische basis. Het Verenigd Koninkrijk heeft een Resistance strategy opgesteld, en Nederland moet daarin een rol spelen.