Ante Big Bang

Een kleine dertien miljard jaar geleden is het wat "ons" heelal betreft begonnen. Vele wetenschappers leggen zich toe op ontstaan en groei daarvan. Het lijkt minstens zo interessant na te denken over de situatie voor de BB. Was alle materie uit ons stelsel gecomprimeerd in een reusachtige bol (?) van enorm gewicht en omvang. Waaraan moet het "universum" (de ruimte)n waarbinnen een dergelijke "bol" figureert voldoen? Welke krachten hielden hem op zijn plaats (of in een baan). Moeten we denken aan meerdere bollen (parallelle universums) die elkaar in evenwicht houden middels een of andere kracht (zwaarte, elektro magnetische)? De implicaties hier van zijn letterlijk onvoorstelbaar. Het grenst aan het denken over ruimte, tijd en oneindigheid. Aan een ander soort relativiteitstheorie. Een theorie die alles relativeert.