Als we de huidige samenleving zouden analyseren als ware zij gebaseerd op en gelegitimeerd door een (fictief) sociaal contract, zou ieder dan dit contract als fair kunnen beoordelen?

Als we kijken naar de feitelijke maatschappelijke arrangementen waarin ingezetenen zich bevinden, heeft iedereen dan werkelijk een gelijke contractspositie en krijgt iedereen dan een fair share? M.a.w. levert het actuele sociale contract, kritisch geëxpliciteerd, sociale rechtvaardigheid voor alle contractspartners op?